• 11 April 2011
  • Українська мова
  • Автор: Evgenbokov

  Объясните пожалуйста решение этого выражения. Хотя бы просто решите его без определения наименьшего значения. Но если вам не трудно сделайте пожалуйста его полностью

  Какое наименьшее значение и при каком значении переменной принимает выражение x^{2} - 4х - 5

  • 11 April 2011
  • Ответ оставил: Rusakineon

  Любое число в квадрате больше или равен нуля.значит наименьшее значение х^2-4x-5=0, D(через к)=4+5=9, х1=2+3=5, х2=2-3=-1,ответ х=-1

  Оцени ответ
  • 11 April 2011
  • Ответ оставил: AnnSmile

  Данное выражение это функция параболы. ax^2 + bx + c.

  В данном случае x^2 - 4x - 5 = 0.

  Так как a>0, то ветви этой параболы направлены вверх, вершина вниз. Тогда можно найти координаты вершины параболы (x0;y0) и именно значение функции y0 и будет ответом на вопрос.

  x0 = - (b / 2a) = - [(-4) / 2*1] = 4/2 = 2,

  y0 = (b^2 - 4ac) / (-4a) = (16 - 4*1*(-5)) / (-4*1) = 36 / (-4) = -9.

   

  Наименьшее значение равно (-9) и значение переменной  равно 2 для  выражения - 4х - 5

  Оцени ответ
  • НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?
  Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету школьной программы: українська мова.
  На сегодняшний день (29.10.2020) наш сайт содержит 95387 вопросов, по теме: українська мова. Возможно среди них вы найдете подходящий ответ на свой вопрос.

Последние опубликованные вопросы

Визначити граматичну форму цих слів:1.slipped 2 have I done3.himself4.was earning5.had painted6.harolly7.sleepy​ Поясність, чому мовлення чужою, незнайомою мовою здається нечленороздільним − нерозбірливим? Ps потрібно красиво сформулювати думки) Запиши на лобі Значення Помогите СРОЧНО ПЖ З поданими дієприкметниковими зворотами складіть по 2 речення так, щоб у першому звороти комами виділялись, а в 2-му не виділялись. Рід, число і відмінок дієприкметника можна змі... "рамена "лексичне значення​ Укажіть, у якому рядку поєднання слів не є словосполученням:а) флора і фауна, накивати п'ятами, слова мовчать;б) звести очі, високі хеті, знайомий з дитинства;в) свіже повітря, писат... .Випишіть словосполучення. Виконуємо завдання; майже холодний; допомагають діти; виправили помилки; назустріч дітям; березовий сік; передати вітання; пригадалось правило; говорив по телефону; слон ... Випишіть із речення всі можливі словосполучення, позначте головне слово, визначте , які вони за будовою і способом вираження головного слова. Весело дзюркоче лісовий струмок. Тестові завдання І варіант І рівень Визначте: так чи ні. 1. В історичній пісні «Зажурилась Україна» розповідається про боротьбу козаків під проводом Богдана Хмельницького проти ляхів? 2. Сірко виру... Спишіть речення. Підкресліть граматичні основи, визначте, якими частинами мови вони виражені. 1. Мені страшно признатися: я щаслива. 2. А вечір пролітає, наче крижень, черкнувши місто синіми крильм... Відредагуйте речення 1. Студенти приймали участь у профілактичних міроприємствах. 2. Слід приймати термінові міри для попередження хвороби. 3. Лікар прийшов до висновку на основі аналізів. 4. Брига... Укажите слово что имеет значение который действует неосторожно,неросудливонеосяжнийнеобачнийнеодминнийнезалежний​